Archidiecezji Łódzkiej

Akcja  Katolicka
logo akał wersja blue
Akcja  Katolicka
wolna-niedziela
oddaj-krew

WOLNA NIEDZIELA

Wzrastająca ilość małych i dużych sklepów, często czynnych w niedzielę, oraz zatrudnionych w tych sklepach pracowników, dała impuls do ponownego upomnienia się o wolną od pracy niedzielę, zwracamy się z prośbą do  Prezesów DIAK, a także do Członków POAK o podjęcie trudu zbierania podpisów na załączonych formularzach oraz zwrotne przekazanie ich na adres biura KIAK. Więcej...

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ŁODZI. Akcja "Podaruj życie - oddaj krew"

Włączając się w akcję oddania krwi ratujesz komuś życie. Każdego dnia wielu chorych wymaga jej przetoczenia. Zapraszamy Przewielebnych Księży Proboszczów oraz organizacje działające przy parafiach do włączenia się w akcję, także osoby chętne do wsparcia tego dzieła.

 

Dać odpór ludziom antywartości

Każdy człowiek sumienia broni życia jako wartości uniwersalnej. Nie trzeba być katolikiem, aby to rozumieć, ponieważ właśnie ta wartość w naturalny sposób określa naszą rację bytu. Niestety, nie każdy to rozumie...

dac-odpor-ludziom-antywartosci-copy

 

Stop deprawacji w edukacji

Akcja Katolicka popiera inicjatorów i organizatorów manifestacji  STOP DEPRAWACJI W EDUKACJI, dotyczącej programu nauczania przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”...

2015-08-30-stop-deprawacji-w-edukacji-sm

 

Stop zabijaniu noworodków

Co roku w Europie dochodzi do przypadków żywych urodzeń dzieci w trakcie procedury aborcji dokonywanej po 20. tygodniu ciąży. Dzieci te są najczęściej pozostawiane na śmierć...

niemowle-premature_1

Listopadowy Serwis ORRK

Ostatnio miały miejsce dwa ważne wydarzenia: Dzień Wielkiej Pokuty na Jasnej Górze oraz Pielgrzymka Narodowa Polaków do Rzymu i w obu aktywny udział wzięli członkowie ruchów i stowarzyszeń katolickich. Przed nami kolejne wydarzenie kończące w Polsce obchody 1050-lecia Chrztu Polski: Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Ważne, abyśmy się nie ograniczyli jedynie do odmówienia tego aktu, ale podjęli wysiłek wprowadzania Królestwa Bożego w nasz serca, w nasze rodziny, w życie społeczne oraz życie Kościoła...

logo_orrk

 

Październikowy Serwis ORRK

Jedną z form doświadczenia miłosierdzia Bożego i dzielenia się nim z innymi jest odpust. Zwrócił na to uwagę Ojciec św. Franciszek w bulli Misericordiae vultus. Przed Soborem Watykańskim II wiele ruchów posiadało własne odpusty. Reforma soborowa zmieniła wiele w dziedzinie odpustów, jednocześnie otworzyła nowe możliwości ich uzyskiwania. Dlatego w obecnym numerze Serwisu ORRK przedstawiamy pełny spis odpustów, które możemy uzyskiwać za siebie oraz za dusze zmarłych. Korzystajmy z tej łaski wstawiając się za tymi, którzy już od nas odeszli nie tylko w czasie trwania Roku Miłosierdzia, ale na stałe. Jest to nasza posługa wobec Kościoła w czyśćcu...

 

Informacje i zaproszenia

2016-10-28 w obronie prawdy

 

W obronie prawdy

Ostatnie tygodnie w naszym kraju to wielka batalia o życie, to poczęte, dopiero rodzące się w łonie matki, życie bezbronnego, niewinnego człowieka. To walka o zapisanie każdemu prawa do narodzin...

plakat-koronamaryi-320x452
logo_orrk
2017-02-22 komunikat ws. spektatku klątwa-sm

Komunikat Akcji Katolickiej w Polsce w sprawie spektaklu „Klątwa”

W minioną sobotę wystawiono w Teatrze Powszechnym spektakl „Klątwa” w reżyserii Olivera Frljića. W trakcie przedstawienia dokonano licznych aktów profanacji chrześcijańskich symboli religijnych oraz dopuszczono się świadomego znieważenia osoby Św. Jana Pawła II i flagi Watykanu. Każdy z wymienionych aspektów jest szczególnie bolesnym dla wielu Polaków...

2017-03-29 dzielnicowy blizej nas (39)-sm

Dzielnicowy bliżej nas

Miłą niespodzianką dla uczestników Świetlicy przy parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu była wizyta Dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu. Po raz pierwszy uczestnicy mogli poznać Dzielnicowych z miasta Zgierza, zadać im pytania dotyczące cyberprzemocy w internecie. Wizyta Dzielnicowych wpłynęła pozytywnie na wizerunek Policji wśród dzieci...

Pogrzeb po 75 latach

Inscenizacja pt. ,,Hołd dla Stu Straconych” odbyła się pod pomnikiem poświęconym pamięci rozstrzelanych przez hitlerowców mieszkańców miasta i poprzedziła pogrzeb ofiar odnalezionych i ekshumowanych w Lesie Lućmierskim. 20 marca z udziałem władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych oraz rodzin odbył się pogrzeb ofiar...

2017-03-20 pogrzeb po 75 latach (57)-sm

Wspólny wyjazd. Widzieliśmy Mękę Pańską

Członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej wspólnie z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych w Łodzi wybrali się na Misterium Męki Pańskiej w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą. Wystawiane Misterium Męki Pańskiej należy ono do najsłynniejszych polskich misteriów pasyjnych...

Czas wzrastania. Rekolekcje dla Zarządów DIAK w Polsce, Kalisz

Zarząd Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej zaproszony został na rekolekcje do Diecezji Kaliskiej. To była znakomita inicjatywa Zarządu Krajowego pod przewodnictwem Pani Prezes Urszuli Furtak i twórcza jego realizacja. Mowa o czterech edycjach rekolekcji, które obejmują wszystkie diecezje w Polsce. Mieliśmy możliwość uczestniczenia w III edycji tychże rekolekcji...

2017-03-18 wspolny wyjazd (39)-sm
2017-03-12 czas wzrastania (39)-sm
2017-03-03 w radiu maryja (1)-sm

„Dlaczego Św. Jan Paweł II upomniał się o Akcję Katolicką? – z wizytą w RM”

W audycji z cyklu: „Rozmowy niedokończone” w Radio Maryja zagościła Akcja Katolicka. Gośćmi byli: prezes KIAK Urszula Furtak, wiceprezes Wiesław Smereczyński oraz ks. prałat Józef Niżnik, Kościelny Asystent DIAK Archidiecezji Przemyskiej. Audycja stanowiła nie tylko okazję do zapoznania się radiosłuchaczy z charyzmatem Akcji Katolickiej...